Financiële bijsluiter

Goede en duidelijke informatie is van het grootste belang bij het nemen van verantwoorde financiële beslissingen. De informatie moet vooral objectief zijn en onderling goed te vergelijken. Daarom voegen wij aan elke offerte ook een financiële bijsluiter toe, die we, net als de offerte, nauwgezet met u doornemen.

Wat is een financiële bijsluiter

In een financiële bijsluiter staat de belangrijkste informatie over een financieel produkt. Een voorbeeld van zo’n financieel produkt is een levensverzekering die aan een hypotheek is gekoppeld. Het gaat om polissen, waarvan de waarde afhangt van de ontwikkelingen van de markt.

In de bijsluiter staat wat de polis precies inhoudt en wat de poliskosten zijn. Maar ook wat de risico’s zijn en wat de polis in het algemeen kan opbrengen. Belangrijk is ook, dat u kunt lezen wat er gebeurt als u de polis eerder wilt beëindigen, dan is afgesproken.

Is er nog meer belangrijke informatie?

Jazeker, lees altijd de offerte, die u hebt ontvangen. Volstaat u met het lezen van de bijsluiter, dan mist u informatie die ook erg belangrijk is. In de offerte leest u namelijk exact, welke premie u moet betalen en wat de polis in uw situatie kan opbrengen. Wij maken uw offerte immers specifiek voor uw situatie !!

Waar kan ik het vinden ?

Wilt u in algemene zin iets meer weten over de financiële bijsluiter, dan kunt u alles vinden op www.definancielebijsluiter.nl. Op www.definancielebijsluiter.nl website vindt u ook een voorbeeld van de financiële bijsluiter en worden de vijf onderdelen goed uitgelegd.