Dienstverleningsdocument

In ons dienstverleningsdocumenten proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in zijn algemeenheid voor staat. Daarnaast proberen wij u in dit informatiedocument een indicatie omtrent de hoogte van onze beloning te geven, naar soort financieel product, door een ondergrens en bovengrens aan te geven. Deze algemene werkwijze kan uiteraard op uw verzoek aan uw specifieke wensen worden aangepast.

Wij vinden het belangrijk, dat u van deze informatie kennis kunt nemen voordat wij onze werkzaamheden voor u starten. Deze informatie reiken wij uit bij ons eerste gesprek dan wel sturen of mailen we het vooraf. De informatie is ook terug te vinden op onze website.