Gewaarborgde kwaliteit

Ons kantoor is ondermeer bij de volgende organisaties geregistreerd:

AFM (Autoriteit Financiele Markten)
Deze organisatie houdt conform de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van financiële dienstverleners. Wij zijn bij de AFM geregistreerd onder nummer 12006529.
Voor meer informatie over de AFM verwijzen wij u naar www.afm.nl

KIFID (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening)
Mocht u een klacht hebben over onze dienstverlening en het lukt ons niet om tot een oplossing te komen dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Bij de KIFID zijn wij geregistreerd onder nummer 300003654. Informatie over dit instituut kunt u vinden onder www.kifid.nl