Kosten

Onze kosten kunnen een onderdeel zijn van de premie die u betaalt aan de verzekerings-maatschappij bijvoorbeeld in het geval van schadeverzekeringen. Daarnaast werken wij op basis van een uurtarief of een vooraf afgesproken vast bedrag. Een combinatie van bovenstaande is eveneens mogelijk. Welke beloningsvorm wordt gehanteerd verschilt per financieel product. Voor een indicatie beloningstabel en informatie over onze werkwijze verwijzen wij u naar onze Dienstverleningsdocumenten op deze site.